TAX FREE

TAX FREE
taxfree_1.png1_5.png
Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

 • REF 4 obrazac koji se dobija prilikom plaćanja robe (zahtev stranog državljanina za refakciju u tri primerka);
 • Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4;
 • Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 EUR obračunat na dan kupovine po važećem srednjem kursu NBS;
 • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa PDV-om;
 • Prodavac  je obavezan da izda kupcu: fiskalni račun u punom iznosu, popunjen REF 4 obrazac u 3 primerka i fakturu na ime i prezime kupca;
 • Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine;
 • U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, donese jedan overen primerak (jedan primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos PDV-a;
 • Kupac je obavezan da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem E-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje skeniran primerak svog pasoša i overen REF 4 obrazac od strane carine radi provere.

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Diplomatska/konzularna predstavništva (Ambasade) potrebno je da imaju SNPDV obrazac overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije i potvrdu reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza koje izdaje Ministarstvo inostranih poslova. Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija PDV ukoliko ima navedena dokumenta:

 • SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije;
 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza;
 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe;
 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.

Za međunarodne organizacije/donacije potreban je PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme:

 • PPO-PDV - obrazac overen od strane firme;
 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).

Za lične potrebe nosioca prava potreban je LNPDV obrazac overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije, potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza koje izdaje Ministarstvo inostranih poslova i kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćenje za kupovinu.

 

Beograd, 2019.
Copyright © 2019 by Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
Velog.rs