Dostava

Dostava
dostava.png1_12.png
  • Vršimo isporuku robe (za fizička i pravna lica) od vrata do vrata za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom BeX Express. 
  • Za sve pošiljke koje budu Lomljive i koje budu naznačene kao lomljive i dobijete obaveštenje od našeg operatera da su lomljive mi ne snosimo odgovornost. Samim tim, ukoliko vam dođe neka pošiljka oštećena mi ne snosimo dogovornost i vi na Vaš rizik preuzimate tu pošiljku. Ukoliko imate potrebe za nekom reklamacijom što se tiče paketa u kakvom stanju su pristigli do Vas to isključivo rešavate sa prevoznikom, u ovom slučaju sa BeX Express Kurirskom službom.
  • *** Poštovani kupci od 07.09.2017. godine, samo porudžbenice veće od 5.000 dinara, šalju se kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije. Dok kod nas u prodajnom salonu možete izvršiti kupovinu, kao i do sada nezavisno od vrednosti porudžbenice! ***

  • Ukoliko se izvrši porudžbina na teritoriji grada Beograda (za fizička i pravna lica) u zavisnosti od količine i tipa robe, Velog Isporuka - kamionski prevoz, se ne naplaćuje.
  • Roba naručena do 12h svakog radnog dana, biće dostavljena sledećeg dana na adresu kupca. Ukoliko se određena roba poručuje po porudžbini (roba nije na lageru), kupac će biti obavešten za koliko dana će roba biti poslata na njegovu adresu. Takođe, kupac ima pravo da kontaktira Velog kontakt centar i bude upućen da li je njegov paket poslat ili je u procesu slanja.
  • Po članu 35, stav 3, Zakona o Zaštiti Potrošača: "Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati."

thefinalline700px_2_2.png

Cenovnik usluga Kurirske Službe BeX za dostavu Velog proizvoda (paketa) do Vašeg doma, ažuriran cenovnik 04.03.2019. godine:

     Kategorija Paketa         Cena sa PDV-om    

0,35 - 0,50 Kg

240 RSD

0,50 - 1 Kg

280 RSD

1 - 10 Kg

450 RSD

10 - 15 Kg

700 RSD


15 - 20 Kg

800 RSD

20 - 30 Kg


980 RSD


30 - 50 Kg

1330 RSD


50 - 70 Kg

1800 RSD


70 - 100Kg

2300 RSD

* Cena se odnosi NA UKUPNU TEŽINU SVIH (ILI SAMO JEDNOG PAKETA, ako se šalje jedan paket), ako se šalje više paketa ukupna težina po tabeli se obračunava.


* Cena dodatnih usluga kurirske službe, ukoliko je porudžbina:
- do 20.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 82 RSD;
- od 20.000 - 100.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 90 RSD;
- od 100.000 - 200.000 RSD onda se na cenu dostave paketa dodaje 280 RSD;

* Ukoliko ste pravno lice, onda je potrebno da prilikom dostave robe od strane kurira potpišete otpremnicu, što će izaći još dodatnih 82 RSD.

* Obaveštavamo vas da od Ponedeljka, 17.02.2020, stupa na snagu Odluka o uvećanju cena usluga za određene opštine u Beogradu, kao i za ruralna područja širom Srbije. Uvećanje cena se odnosi na pošiljke koje se u navedenim mestima preuzimaju ili isporučuju, u iznosu od 50 RSD za područje Beograda, tj. 100 RSD za ruralna područja.* Uslove i obaveštenja o dostavi robe koju šaljemo preko Kurirske službe BeX Express možete pogledati na sledećoj adresi: www.bex.rs thefinalline700px_2_2.png
Primer iznosa cene za dostavu paketa:
  1. Poručili ste jedan paket određenog proizvoda, čija težina iznosi 9 kg = 450 RSD
  2. Cena tog paketa (tj. otkupnina) iznosi 10.000 RSD koju plaćate, recimo, prilikom preuzimanja paketa od kurira, na tu cenu otkupnine = 82 RSD  ili
  3. Ukoliko ste pravno lice plaćate potpis otpremnice = 82 RSD (važi samo za pravna lica)thefinalline700px_2_2.png
Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora - Obaveze vezane za povraćaj robe:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

“Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62/2014)


Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:

1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili

(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona;

2) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana;

(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili

(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 30. stav 2. ili članom 31. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi odgovornost kao posledicu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Velog.rs